Archiv NZM Praha

Archiv NZM Praha

Sbírka map a plánů archivu Národního zemědělského muzea Praha.

Zahradní plány

Zahradní plány

Většina plánů a skic pochází ze Sbírky map a plánů archivu Národního zemědělského muzea. Sbírka je doplňována průběžným zpracováním v Národním zemědělském muzeu a také z podkladů dalších institucí.

Staré lesní mapy

Staré lesní mapy

Vybrané lesní mapy a mapy související s hospodařením v lesích, dokladující vysokou úroveň Lesního hospodářství na území našeho státu. Mapy byly zpracovány s laskavým svolením Národního archivu, Státních oblastních archivů a Zemských archivů. Dále jsou zde mapy z archivů institucí a soukromých sbírek..

Digitalizované mapy a plány

Aug 13, 2019

Aktualizace webu


Byly provedeny různé aktualizace a úpravy webu a web serveru, včetně použití HTML5 verze prohlížeče map na místo původní Flash varianty. Web nově používá také SSL (HTTPS) šifrování, přičemž v této souvislosti došlo k použití jiného počitadla přístupů a jeho vyresetování k dnešnímu dni.